Ostateczna lista rankingowa oceny biznesplanów – projekt „PRZEDSIĘBIORCZA LUBELSZCZYZNA”


Szanowni Państwo,
Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Benefit Projekt Andrzej Bożek (Partnerzy projektu) przedstawiają ostateczną listę rankingową biznesplanów do projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna”. Prosimy o bieżący odbiór korespondencji elektronicznej.