Wstępna lista rankingowa oceny biznesplanów – projekt „PRZEDSIĘBIORCZA LUBELSZCZYZNA”