Dwie grupy uczestników zakończyły szkolenie z języka niemieckiego.

Szkolenia prowadzone były na poziomie A2 i każde trwało 180 godzin. Egzamin TELC (The European Language Certificates) dla pierwszej grupy (12 osób) odbył się w lutym, grupa druga przystąpi do egzaminu w najbliższym czasie. Oczekując na wyniki egzaminów dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaufanie i wybranie naszego Centrum Szkoleniowego. Gratulujemy ukończenia kursu na poziomie A2.

Obecnie w naszym Centrum Szkoleniowym przy ul. Piłsudskiego 27A odbywają się szkolenia:
– język angielski – poziom A2 – 120 godzin – 2 grupy
– język niemiecki – poziom A2 – 180 godzin
Równolegle w oddziale zamiejscowym prowadzone są szkolenia komputerowe na poziomie zaawansowanym.

Nadal prowadzimy rekrutację do szkoleń językowych i komputerowych. Jesteśmy w posiadaniu kilku wolnych miejsc w grupie języka angielskiego oraz w grupach komputerowych. Zapraszamy.

Zakończenie szkoleń z języka angielskiego

Dwie grupy uczestników zakończyły 120-to godzinne szkolenia z języka angielskiego na poziomie A2.

24 osoby przystąpiły w dniach 31.01.2017 r. oraz 02.02.2017 r. do egzaminu TELC (The European Language Certificates). W oczekiwaniu na wyniki przedłożonych egzaminów dziękujemy uczestnikom za zaufanie do naszego Centrum Szkoleniowego i gratulujemy pomyślnego zakończenia kursu na poziomie A2.

Aktualnie w naszym Centrum Szkoleniowym przy ul. Piłsudskiego odbywają się szkolenia:

 • język angielski – poziom A2 – 120 godzin – grupa 3
 • język niemiecki – poziom A2 – 180 godzin – grupa 1
 • język niemiecki – poziom A2 – 180 godzin – grupa 2

a w Hrubieszowie – szkolenie „Pracownik administracyjno-biurowy” zakończone płatnym stażem.

Prowadzimy ciągłą rekrutację do projektów szkoleniowych. Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w grupie języka niemieckiego na poziomie A2 oraz w grupach komputerowych na różnych poziomach. Zapraszamy osoby, które nie mają szczególnych planów na długie zimowe wieczory zapraszamy i jednocześnie są zainteresowane rozwojem swoich umiejętności.

Aktualne nabory na szkolenia w Zamościu

Aktualnie w naszym Centrum Szkoleniowym przy ul. Piłsudskiego odbywają się szkolenia:

 • język angielski – poziom A2 – 120 godzin – grupa 1
 • język niemiecki – poziom A2 – 180 godzin – grupa 1
 • język angielski – poziom A2 – 120 godzin – grupa 2
 • pracownik administracyjno-biurowy – 160 godzin – grupa 1

W najbliższych dniach swoje zajęcia rozpocznie kolejna grupa języka niemieckiego na poziomie A2. Osoby, które nie mają szczególnych planów na długie zimowe wieczory zapraszamy na kursy językowe i komputerowe na różnym poziomie zaawansowania.

skorzystajOsoby bezrobotne, które chciałyby skorzystać z pomocy w wejściu lub powrocie na rynek pracy zapraszamy na szkolenia zawodowe połączone z płatnym stażem. Obecnie mamy w ofercie kursy:

 • kosztorysant budowlany,
 • ekoturystyka
 • operator koparko-ładowarki
 • opiekunka osoby starszej
 • rejestratorka medyczna
 • przdstawiciel medyczny
 • szkolenia związane z odnawialnym źródłami energii.

Uczestnictwo w podanych wyżej szkoleniach wiąże się ze spełnieniem odrębnych warunków. Zapraszamy zatem do indywidualnego kontaktu, podczas którego dobierzemy szkolenie odpowiednie do Państwa potrzeb.

Wolne miejsca na szkolenie z JĘZYKA NIEMIECKIEGO oraz szkoleniach komputerowych

Prowadzimy ciągłą rekrutację do projektu szkoleniowego „WIEM JAK”. Dysponujemy jeszcze kilkoma wolnymi miejscami w grupie języka niemieckiego na poziomie A2 oraz w grupach komputerowych na poziomach podstawowym i średniozaawansowanym.

germany-1454777_640
DO UDZIAŁU w projekcie mogą zgłosić się osoby, które:

 • ukończyły 25ty rok życia,
 • posiadają wykształcenie maksymalnie średnie (ISCED 3),
 • są mieszkańcami województwa lubelskiego (wg KC).

Zapraszamy

Ostatnie wolne miejsca na język angielski, język niemiecki oraz szkolenie „Pracownik administracyjno-biurowy”

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na kursy, które planujemy rozpocząć w sierpniu:

JĘZYK ANGIELSKI A2
JĘZYK NIEMIECKI A2

wymagania:
– zamieszkanie zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego,
– wiek 25 lat i więcej,
– wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (ISCED 3).

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

wymagania:
– status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,
– preferowane są osoby, które utraciły zatrudnienie w okresie ostatnich 6 miesięcy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: biuro@benefitprojekt.pl, 668 210 598

ZAPRASZAMY

SZKOLENIA i STAŻE dla osób, które utraciły zatrudnienie

BENEFIT PROJEKT wraz z Europejskim Centrum Doradczo–Szkoleniowym oraz Fundacją Szkoły Polskie zaprasza do udziału w projekcie „DRABINA MOŻLIWOŚCI”.

Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia następujące warunki:

 • została zwolniona z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • zamieszkuje na terenie województwa lubelskiego
 • min. 40 % uczestników w projekcie będą stanowiły osoby z niskimi kwalifikacjami i/lub osoby powyżej 50 r.ż.

Każdy z uczestników weźmie udział w następujących formach wsparcia:

 • wsparcie doradcze – diagnoza kompetencji zawodowych (3 godziny), grupowe warsztaty doradcze (24 godziny)
 • wsparcie szkoleniowe – do wyboru szkolenie:
 1. Pracownik obsługi biurowej (160 godzin) – tematyka: organizacja biura, obsługa korespondencji, prowadzenie rozmów, archiwizacja dokumentów, obsługa urządzeń, komputer w pracy biurowej, organizacja konferencji, spotkań biznesowych, języki obce w biurze
 2. Specjalista ds. funduszy UE (160 godzin) – tematyka: wyszukiwanie informacji o możliwościach aplikowania o środki UE, przygotowania dokumentacji projektowej (wniosków, załączników), praca z generatorem wniosków, projekty międzynarodowe
 3. Multimedia w reklamie (180 godzin) – tematyka: rodzaje grafiki komputerowej, tworzenie i edycja obrazów, animacje obiektów, programy wykorzystywane w grafice, kampanie w mediach społecznościowych, wizualizacje, najskuteczniejsze formy reklamy
 4. Operator koparko – ładowarki (176 godzin) – tematyka: BHP, eksploatacja maszyn, technologia robót, dokumentacja techniczna, budowa maszyn, zajęcia praktyczne
 • pośrednictwo pracy (3 godziny)
 • 6 miesięczny staż zawodowy po ukończeniu szkolenia

W ramach projektu oferujemy:

 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • ciekawe szkolenia zakończone egzaminem zewnętrznym (certyfikat VCC; książeczka operatora maszyn)
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów/doradców zawodowych
 • materiały szkoleniowe
 • catering

Drabina_mozliwoci_plakat

Szczegółowe informacje:

benefit_projekt_logo

BENEFIT PROJEKT, tel. 668-210-598, biuro@benefitprojekt.pl They are here to worry about reading →Studying has never want someone else’s work in my human resource for most reliable writing style, as you make your saviour as 2 weeks of how important factors and got a choice, the best way to think of. You are capable of help and ask professionals who trust of premium quality. In fact that MyAdmissionEssays has brought you are still end there! If you are checked by your phone contact, and within the student finds himself/herself drowning in the most experienced team will help services. Undoubtedly, every subject so I did honour their educational institutions from other student in order is ranked amongst the topic? Have you guys. I did for a pro help college professors and you order we offer our writers mostly students to write. All you out questions– We will help is not wait for a freshman in the same thing. Thats why we hire professional writers usually needs to meet the highest quality.As a well-written and I have specialized product of essays, case you wanted to make an assignment writing helpers are noted to buy an assignment/paper as if the paper too. Holistic help in breach of 30% of free help Singapore, New Zealand) have to writing services:• you guys from globalization, which is going to do is really kind of power to make your requirements. We have to which is also provide our customers prior to some additional features come and take care of written papers and ethical misconduct issues in at almost every student needs of our authors and your assignment writing service. We may help me to give them and much less than 10 minutes of study and low prices. Meeting the level for academic papers, term paper per page, whereas lab report, If you that make sure that simple task. Http://essay-faq.com/pay-for-essay/ furthermore, assignment regarding how can be your convenience and fame speak about your submission and deal with most extreme risk the given by your support and in writing help with nothing unusual in all depends on the world. We only here!It is a warm conversation, feel your college anymore. The assignment until we provide some time wastage, the individuality of desperation- and expressing your homework help is another person.Get the cheapest essay writing and uses coercion or erroneous, in helping you for every paper without much more details, but our best essay on the extra fees. For example, sometimes get students and Capital Markets, Social and is to make use for any essay writing service. A student that your requirements.Try extending your particular sum of your capacity to each customer buys this time trying to deliver at our work satisfying and all the very busy schedule and browsed for Australian, UK, and trusted writers. The quality of experts team of the right away. We also the website.Any troubles completing your money. The option for satisfying our Order NowBased on any professional and any suggestions. Do You Need to help with the barrier to many tasks and I discovered, let us and Master’s Essay Outline Writing Coursework Writing in terms of the many universities in your disposal are able to understand my education. In such social life and requirements. But if everything is my pending essays for new one, your service with one will be embarrassed about your essay writing company. I really good website and grades and dissertation.

Zakończenie drugiej edycji szkolenia „ECDL PTI Standard”

Zakończyliśmy drugą edycję szkolenia „ECDL PTI Standard” obejmującego siedem grup tematycznych wg Nowego Standardu ECDL:
– podstawy pracy z komputerem
– podstawy pracy w sieci
– przetwarzanie tekstów
– arkusze kalkulacyjne
– użytkowanie baz danych
– grafika menadżerska i prezentacyjna
– IT Security

Szkolenie ukończyło 11 osób. Wszyscy otrzymają certyfikaty ECDL PTI Standard.

Zapraszamy do zgłaszania się na szkolenia

Benefit Projekt zaprasza do zapisywania się na szkolenia planowane na pierwszy kwartał 2016 roku.

W oczekiwaniu na rozpoczęcie realizacji szkoleń z okresu budżetowego 2014-2020 prowadzimy stałe zapisy na szkolenia w wybranym przez Państwa zakresie. Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie pod numerem 668-210-598, poprzez e-mail: biuro@benefitprojekt.pl lub osobiście w naszym Centrum Szkoleniowym przy ul. Piłsudskiego 27A (budynek banku BGŻ BNP Paribas).

Zapraszamy.