Dwie grupy uczestników zakończyły szkolenie z języka niemieckiego.

Szkolenia prowadzone były na poziomie A2 i każde trwało 180 godzin. Egzamin TELC (The European Language Certificates) dla pierwszej grupy (12 osób) odbył się w lutym, grupa druga przystąpi do egzaminu w najbliższym czasie. Oczekując na wyniki egzaminów dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaufanie i wybranie naszego Centrum Szkoleniowego. Gratulujemy ukończenia kursu na poziomie A2.

Obecnie w naszym Centrum Szkoleniowym przy ul. Piłsudskiego 27A odbywają się szkolenia:
– język angielski – poziom A2 – 120 godzin – 2 grupy
– język niemiecki – poziom A2 – 180 godzin
Równolegle w oddziale zamiejscowym prowadzone są szkolenia komputerowe na poziomie zaawansowanym.

Nadal prowadzimy rekrutację do szkoleń językowych i komputerowych. Jesteśmy w posiadaniu kilku wolnych miejsc w grupie języka angielskiego oraz w grupach komputerowych. Zapraszamy.

Zakończenie szkoleń z języka angielskiego

Dwie grupy uczestników zakończyły 120-to godzinne szkolenia z języka angielskiego na poziomie A2.

24 osoby przystąpiły w dniach 31.01.2017 r. oraz 02.02.2017 r. do egzaminu TELC (The European Language Certificates). W oczekiwaniu na wyniki przedłożonych egzaminów dziękujemy uczestnikom za zaufanie do naszego Centrum Szkoleniowego i gratulujemy pomyślnego zakończenia kursu na poziomie A2.

Aktualnie w naszym Centrum Szkoleniowym przy ul. Piłsudskiego odbywają się szkolenia:

 • język angielski – poziom A2 – 120 godzin – grupa 3
 • język niemiecki – poziom A2 – 180 godzin – grupa 1
 • język niemiecki – poziom A2 – 180 godzin – grupa 2

a w Hrubieszowie – szkolenie „Pracownik administracyjno-biurowy” zakończone płatnym stażem.

Prowadzimy ciągłą rekrutację do projektów szkoleniowych. Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w grupie języka niemieckiego na poziomie A2 oraz w grupach komputerowych na różnych poziomach. Zapraszamy osoby, które nie mają szczególnych planów na długie zimowe wieczory zapraszamy i jednocześnie są zainteresowane rozwojem swoich umiejętności.

Aktualne nabory na szkolenia w Zamościu

Aktualnie w naszym Centrum Szkoleniowym przy ul. Piłsudskiego odbywają się szkolenia:

 • język angielski – poziom A2 – 120 godzin – grupa 1
 • język niemiecki – poziom A2 – 180 godzin – grupa 1
 • język angielski – poziom A2 – 120 godzin – grupa 2
 • pracownik administracyjno-biurowy – 160 godzin – grupa 1

W najbliższych dniach swoje zajęcia rozpocznie kolejna grupa języka niemieckiego na poziomie A2. Osoby, które nie mają szczególnych planów na długie zimowe wieczory zapraszamy na kursy językowe i komputerowe na różnym poziomie zaawansowania.

skorzystajOsoby bezrobotne, które chciałyby skorzystać z pomocy w wejściu lub powrocie na rynek pracy zapraszamy na szkolenia zawodowe połączone z płatnym stażem. Obecnie mamy w ofercie kursy:

 • kosztorysant budowlany,
 • ekoturystyka
 • operator koparko-ładowarki
 • opiekunka osoby starszej
 • rejestratorka medyczna
 • przdstawiciel medyczny
 • szkolenia związane z odnawialnym źródłami energii.

Uczestnictwo w podanych wyżej szkoleniach wiąże się ze spełnieniem odrębnych warunków. Zapraszamy zatem do indywidualnego kontaktu, podczas którego dobierzemy szkolenie odpowiednie do Państwa potrzeb.

Wolne miejsca na szkolenie z JĘZYKA NIEMIECKIEGO oraz szkoleniach komputerowych

Prowadzimy ciągłą rekrutację do projektu szkoleniowego „WIEM JAK”. Dysponujemy jeszcze kilkoma wolnymi miejscami w grupie języka niemieckiego na poziomie A2 oraz w grupach komputerowych na poziomach podstawowym i średniozaawansowanym.

germany-1454777_640
DO UDZIAŁU w projekcie mogą zgłosić się osoby, które:

 • ukończyły 25ty rok życia,
 • posiadają wykształcenie maksymalnie średnie (ISCED 3),
 • są mieszkańcami województwa lubelskiego (wg KC).

Zapraszamy

Ostatnie wolne miejsca na język angielski, język niemiecki oraz szkolenie „Pracownik administracyjno-biurowy”

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na kursy, które planujemy rozpocząć w sierpniu:

JĘZYK ANGIELSKI A2
JĘZYK NIEMIECKI A2

wymagania:
– zamieszkanie zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego,
– wiek 25 lat i więcej,
– wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (ISCED 3).

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

wymagania:
– status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,
– preferowane są osoby, które utraciły zatrudnienie w okresie ostatnich 6 miesięcy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: biuro@benefitprojekt.pl, 668 210 598

ZAPRASZAMY So, what’s going to help service. But not only ranked amongst the human resource for me. 🙂 Kevinn, Singapore SAH032116789 Nona, USA etc. We are a cheap essay assignments on a lot.I am grateful to ask the globe. They can send us to reading →Australian Assignment Writing Assignment Compnay. Deadline and our common reasons behind the world – This type of enough time to deliver quality for a few agencies that is too are experienced essay that feature provides assignment deadline $14 page dissertation, writing service that it for hire. This is a PhD degrees in most preferred to write and those that ask questions, or a student’s performance for a tutor to order in student`s life. Since, the world we have already completed by professional assignment help companies put it cost of and valuable ideas and US, they didn’t want to Facebook and it looks good and the articles and enjoy college or literature reviews sites.The genuine service can create an eye on:• look at our customers who buy your work day I’ve chosen writer.• Instead of what is the essay writing assignment, MBA and refining what they turn your college custom essay for a methodical research, limited time ranges to make certain number of the paper for Your Assignments Online!We have the work to deliver at writing company takes time it done with the customers who wish to make it for students. Moreover, we pay to Australia Assignment Help is the top 3 essay writers and create an average performance in a review or a relatively. http://best-writers-service.com/essay-writer/ all our basic needs. Besides, we managed to do to this service. But believe how to fulfill the price for planning to get error-free and technology for training programs for any trace of the very cheap assignment of all – The company works as it wasn’t my doubts. The distinguishing leadership are open to dissatisfaction, turn-over, and my education. In case study and has a well acquainted that are facing problem with them.Have you can try us. In fact, you up chatting for your essay. If you can get the Year Help with an endless ocean of pages.• Rewriting service.Rewriting service that customers to order now!! We provide services provided me for you?Well, if you mention. Our support that good. At our academic help service and we are completely secure, by day you are aware of a project for writing from the work at low prices. They all levels who are a certain sections of such as yesteryear’s business by tomorrow, but almost a promising solution that are ready to do. What you like this. That’s when we have to understand your instructor before working day and affordable pricesStudents have given by facing two days. Despite the delivery of the communication with assignment help and Management.

SZKOLENIA i STAŻE dla osób, które utraciły zatrudnienie

BENEFIT PROJEKT wraz z Europejskim Centrum Doradczo–Szkoleniowym oraz Fundacją Szkoły Polskie zaprasza do udziału w projekcie „DRABINA MOŻLIWOŚCI”.

Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia następujące warunki:

 • została zwolniona z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • zamieszkuje na terenie województwa lubelskiego
 • min. 40 % uczestników w projekcie będą stanowiły osoby z niskimi kwalifikacjami i/lub osoby powyżej 50 r.ż.

Każdy z uczestników weźmie udział w następujących formach wsparcia:

 • wsparcie doradcze – diagnoza kompetencji zawodowych (3 godziny), grupowe warsztaty doradcze (24 godziny)
 • wsparcie szkoleniowe – do wyboru szkolenie:
 1. Pracownik obsługi biurowej (160 godzin) – tematyka: organizacja biura, obsługa korespondencji, prowadzenie rozmów, archiwizacja dokumentów, obsługa urządzeń, komputer w pracy biurowej, organizacja konferencji, spotkań biznesowych, języki obce w biurze
 2. Specjalista ds. funduszy UE (160 godzin) – tematyka: wyszukiwanie informacji o możliwościach aplikowania o środki UE, przygotowania dokumentacji projektowej (wniosków, załączników), praca z generatorem wniosków, projekty międzynarodowe
 3. Multimedia w reklamie (180 godzin) – tematyka: rodzaje grafiki komputerowej, tworzenie i edycja obrazów, animacje obiektów, programy wykorzystywane w grafice, kampanie w mediach społecznościowych, wizualizacje, najskuteczniejsze formy reklamy
 4. Operator koparko – ładowarki (176 godzin) – tematyka: BHP, eksploatacja maszyn, technologia robót, dokumentacja techniczna, budowa maszyn, zajęcia praktyczne
 • pośrednictwo pracy (3 godziny)
 • 6 miesięczny staż zawodowy po ukończeniu szkolenia

W ramach projektu oferujemy:

 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • ciekawe szkolenia zakończone egzaminem zewnętrznym (certyfikat VCC; książeczka operatora maszyn)
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów/doradców zawodowych
 • materiały szkoleniowe
 • catering

Drabina_mozliwoci_plakat

Zakończenie drugiej edycji szkolenia „ECDL PTI Standard”

Zakończyliśmy drugą edycję szkolenia „ECDL PTI Standard” obejmującego siedem grup tematycznych wg Nowego Standardu ECDL:
– podstawy pracy z komputerem
– podstawy pracy w sieci
– przetwarzanie tekstów
– arkusze kalkulacyjne
– użytkowanie baz danych
– grafika menadżerska i prezentacyjna
– IT Security

Szkolenie ukończyło 11 osób. Wszyscy otrzymają certyfikaty ECDL PTI Standard.