Szkolenia i Doradztwo

Firma BENEFIT PROJEKT powstała, aby świadczyć usługi szkoleniowe i doradcze dla właścicieli i pracowników przedsiębiorstw, osób bezrobotnych oraz instytucji pozarządowych.

Dzięki dużemu zaangażowaniu całego zespołu stale powiększa się grono osób i instytucji, które dzięki naszym usługom mogły zrealizować swoje zamierzenia. Współpracujący z nami partnerzy świadczą za naszym pośrednictwem wysokiej jakości usługi szkoleniowe i d0radcze. Nasze działania skoncentrowane są na województwie lubelskim, obejmują w szczególności jego południową część. Nie zamykamy się jednak na inne obszary oferując pomoc oraz wsparcie dla instytucji z całego kraju.

Zajmujemy się również działalnością ukierunkowaną na pozyskaniu uczestników do udziału w szkoleniach powiązaną z analizą potrzeb szkoleniowych firm/pracowników/uczestników. Dynamicznie poszerzamy naszą bazę danych osób zainteresowanych szkoleniami w zakresie szkoleń twardych (kończących się uzyskaniem państwowych uprawnień) oraz miękkich. Zajmujemy się szkoleniami z zakresu zarządzania, przedsiębiorczości, rachunkowości, sprzedaży, logistyki, szkolenia informatyczne i innych. Współpracujemy z certyfikowanymi instytucjami oferującymi szkolenia kończące się uzyskaniem uprawnień koniecznych do obsługi urządzeń technicznych, przez złożenie egzaminu przed przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego, Instytutu Spawalnictwa, Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego itd.

Prowadzimy ciągły nabór na szkolenia z zakresu:

– języka angielskiego,

– języka niemieckiego,

– księgowości, kadr i płac,

– logistyki i spedycji,

– podstaw obsługi komputera (ECDL Start, ECDL Core, ECDL Cad, itp.),

– szkolenia zaawansowanej obsługi komputera (CISCO CCNA, Microsoft Server, Microsoft SQL, tip.),

– szkolenia marketingowe i sprzedażowe,

– szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania.

Firmy i osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach prosimy o kontakt za pomocą formularza zamieszczonego na stronie głównej lub poprzez adres e-mail <a href=”mailto:biuro@benefitprojekt.pl”>biuro@benefitprojekt.pl</a>

Mogą Państwo również skorzystać z formularza informacji o potrzebach szkoleniowych: Zapotrzebowanie.pdf

Prowadzimy również na zlecenie naszych klientów badania ewaluacyjne – szczególnie te realizowane na potrzeby oceny realizacji projektów twardych i miękkich.

W spektrum naszych usług mieści się także szeroko pojęty consulting, czyli:

– doradztwo dotyczące bieżącej działalności gospodarczej

– przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej na wnioski w ramach EFRR i EFS

– doradztwo z zakresu zakładania działalności gospodarczej i związanych z tym spraw księgowych, prawnych i organizacyjnych, – doradztwo strategiczne