Rekrutacja do projektu „Krok do sukcesu”

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Zapraszamy osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo do uczestnictwa w projekcie „Krok do sukcesu”. Pomimo trudnych do ustalenia terminów realizacji, co jest spowodowane obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID-19, rekrutacja trwa do momentu zebrania pełnych grup szkoleniowych.

Informacje o projekcie oraz wszelkie potrzebne dokumenty znajdą Państwo na stronie projektu. http://benefitprojekt.pl/projekty/krok-do-sukcesu/.

Ostateczna lista rankingowa oceny biznesplanów – projekt PRZEDSIĘBIORCZA LUBELSZCZYZNA – runda II

Szanowni Państwo,

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic  (Lider)  oraz  Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Benefit Projekt Andrzej Bożek (Partnerzy projektu) przedstawiają ostateczną listę rankingową  oceny biznesplanów do projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna”.

Wstępna lista rankingowa – projekt PRZEDSIĘBIORCZA LUBELSZCZYZNA

Szanowni Państwo,

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic  (Lider)  oraz  Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Benefit Projekt Andrzej Bożek (Partnerzy projektu) przedstawiają wstępna listę rankingową  oceny biznesplanów do projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna”. Ostateczny kształt listy zatwierdzony zostanie po zakończeniu procedury odwoławczej.