Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu „ZACZYNAM OD NOWA”

Informujemy o prowadzonej rekrutacji na 3 kategorie szkoleń realizowanych w ramach projektu „ZACZYNAM OD NOWA”:

 • Pracownik obsługi biurowej (120 godzin) – tematyka: organizacja biura, obsługa korespondencji, prowadzenie rozmów, archiwizacja dokumentów, obsługa urządzeń, komputer w pracy biurowej, organizacja konferencji, spotkań biznesowych. Szkolenie zakończone jest egzaminem zewnętrznym ECCC – zarządzanie obiegiem dokumentów.
 • Operator koparko – ładowarki III klasy – 134 godz. – tematyka: BHP, eksploatacja maszyn, technologia robót, dokumentacja techniczna, budowa maszyn, ćwiczenia praktyczne; Szkolenie zakończone egzaminem państwowym (Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego).
 • Magazynier z obsługą wózków jezdniowych specjalizowanych kat I WJO – (120 godzin) – tematyka: organizacja prac w magazynach, prowadzenie dokumentacji, BHP, budowa wózków, czynności operatora przy obsłudze wózka, wymiana butli, ćwiczenia praktyczne. Szkolenie zakończone egzaminem państwowym (Urząd Dozoru Technicznego).
  • Dodatkowo w projekcie oferujemy:
   • wsparcie doradcze – diagnoza kompetencji zawodowych (4 godziny),
   • pośrednictwo pracy (4 godziny)
   • 6 miesięczny staż zawodowy.
   • stypendium szkoleniowe,
   • stypendium stażowe,
   • zwrot kosztów dojazdu,
   • ciekawe szkolenia zakończone egzaminem zewnętrznym,
   • zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów/doradców zawodowych,
   • materiały szkoleniowe.

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych specjalizowanych kat. I WJO”

Zapraszamy osoby bezrobotne, które utraciły zatrudnienie w okresie ostatnich sześciu miesięcy do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym w ramach projektu FALA MOŻLIWOŚCI.

Oferujemy:
– IPD- 4 godz./osobę
– Bezpłatne szkolenie „Magazynier z obsługą wózków
jezdniowych specjalizowanych kat. I W
– Pośrednictwo pracy 4 godz./osobę
– 6-cio miesięczne płatne staże

Gwarantujemy:
– zwrot koszów dojazdu
– ubezpieczenie NNW podczas zajęć
– dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje
– stypendium szkoleniowo-stażowe
– badania lekarskie
– doświadczoną kadrę trenerów
– catering

W ramach projektu oferujemy również szkolenia
 Pracownik obsługi biurowej
 Eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych z uwzględnieniem kolektorów słonecznych i pomp ciepła
 Monter wentylacji i klimatyzacji

ZAPRASZAMY

Mamy jeszcze wolne miejsca w dwóch ostatnich grupach komputerowych w ramach projektu „Wiem Jak”

Zapraszamy na bezpłatne kursy komputerowe w ramach kompetencji informatycznych DIGCOMP i projektu szkoleniowego „Wiem Jak”. Posiadamy jeszcze wolne miejsca w ostatnich dwóch grupach szkoleniowych, których zajęcia planujemy rozpocząć 25 września 2017 r.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest ukończenie 25 roku życia (szczególnie zapraszamy osoby z grupy wiekowej 50+ oraz osoby z niepełnosprawnościami) oraz wykształcenie co najwyższej średnie (ponadgimnazjalne). Status kandydata na rynku pracy nie ma znaczenia – może to być  osoba pracująca, samozatrudniona, bezrobotna, rolnik, emeryt bądź rencista.

Prosimy o kontakt z nami poprzez numer 668 210 598, za pośrednictwem e-mail: biuro@benefitprojekt.pl lub osobiście w Biurze Projektu przy ul. Piłsudskiego 27A, pokój 102 (budynek Banku BGŻ BNP Paribas).

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

Continue reading

Dwie grupy uczestników zakończyły szkolenie z języka niemieckiego.

Szkolenia prowadzone były na poziomie A2 i każde trwało 180 godzin. Egzamin TELC (The European Language Certificates) dla pierwszej grupy (12 osób) odbył się w lutym, grupa druga przystąpi do egzaminu w najbliższym czasie. Oczekując na wyniki egzaminów dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaufanie i wybranie naszego Centrum Szkoleniowego. Gratulujemy ukończenia kursu na poziomie A2.

Obecnie w naszym Centrum Szkoleniowym przy ul. Piłsudskiego 27A odbywają się szkolenia:
– język angielski – poziom A2 – 120 godzin – 2 grupy
– język niemiecki – poziom A2 – 180 godzin
Równolegle w oddziale zamiejscowym prowadzone są szkolenia komputerowe na poziomie zaawansowanym.

Nadal prowadzimy rekrutację do szkoleń językowych i komputerowych. Jesteśmy w posiadaniu kilku wolnych miejsc w grupie języka angielskiego oraz w grupach komputerowych. Zapraszamy.

Zakończenie szkoleń z języka angielskiego

Dwie grupy uczestników zakończyły 120-to godzinne szkolenia z języka angielskiego na poziomie A2.

24 osoby przystąpiły w dniach 31.01.2017 r. oraz 02.02.2017 r. do egzaminu TELC (The European Language Certificates). W oczekiwaniu na wyniki przedłożonych egzaminów dziękujemy uczestnikom za zaufanie do naszego Centrum Szkoleniowego i gratulujemy pomyślnego zakończenia kursu na poziomie A2.

Aktualnie w naszym Centrum Szkoleniowym przy ul. Piłsudskiego odbywają się szkolenia:

 • język angielski – poziom A2 – 120 godzin – grupa 3
 • język niemiecki – poziom A2 – 180 godzin – grupa 1
 • język niemiecki – poziom A2 – 180 godzin – grupa 2

a w Hrubieszowie – szkolenie „Pracownik administracyjno-biurowy” zakończone płatnym stażem.

Prowadzimy ciągłą rekrutację do projektów szkoleniowych. Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w grupie języka niemieckiego na poziomie A2 oraz w grupach komputerowych na różnych poziomach. Zapraszamy osoby, które nie mają szczególnych planów na długie zimowe wieczory zapraszamy i jednocześnie są zainteresowane rozwojem swoich umiejętności.

Aktualne nabory na szkolenia w Zamościu

Aktualnie w naszym Centrum Szkoleniowym przy ul. Piłsudskiego odbywają się szkolenia:

 • język angielski – poziom A2 – 120 godzin – grupa 1
 • język niemiecki – poziom A2 – 180 godzin – grupa 1
 • język angielski – poziom A2 – 120 godzin – grupa 2
 • pracownik administracyjno-biurowy – 160 godzin – grupa 1

W najbliższych dniach swoje zajęcia rozpocznie kolejna grupa języka niemieckiego na poziomie A2. Osoby, które nie mają szczególnych planów na długie zimowe wieczory zapraszamy na kursy językowe i komputerowe na różnym poziomie zaawansowania.

skorzystajOsoby bezrobotne, które chciałyby skorzystać z pomocy w wejściu lub powrocie na rynek pracy zapraszamy na szkolenia zawodowe połączone z płatnym stażem. Obecnie mamy w ofercie kursy:

 • kosztorysant budowlany,
 • ekoturystyka
 • operator koparko-ładowarki
 • opiekunka osoby starszej
 • rejestratorka medyczna
 • przdstawiciel medyczny
 • szkolenia związane z odnawialnym źródłami energii.

Uczestnictwo w podanych wyżej szkoleniach wiąże się ze spełnieniem odrębnych warunków. Zapraszamy zatem do indywidualnego kontaktu, podczas którego dobierzemy szkolenie odpowiednie do Państwa potrzeb.

Wolne miejsca na szkolenie z JĘZYKA NIEMIECKIEGO oraz szkoleniach komputerowych

Prowadzimy ciągłą rekrutację do projektu szkoleniowego „WIEM JAK”. Dysponujemy jeszcze kilkoma wolnymi miejscami w grupie języka niemieckiego na poziomie A2 oraz w grupach komputerowych na poziomach podstawowym i średniozaawansowanym.

germany-1454777_640
DO UDZIAŁU w projekcie mogą zgłosić się osoby, które:

 • ukończyły 25ty rok życia,
 • posiadają wykształcenie maksymalnie średnie (ISCED 3),
 • są mieszkańcami województwa lubelskiego (wg KC).

Zapraszamy