Dwie grupy uczestników zakończyły szkolenie z języka niemieckiego.

Szkolenia prowadzone były na poziomie A2 i każde trwało 180 godzin. Egzamin TELC (The European Language Certificates) dla pierwszej grupy (12 osób) odbył się w lutym, grupa druga przystąpi do egzaminu w najbliższym czasie. Oczekując na wyniki egzaminów dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaufanie i wybranie naszego Centrum Szkoleniowego. Gratulujemy ukończenia kursu na poziomie A2.

Obecnie w naszym Centrum Szkoleniowym przy ul. Piłsudskiego 27A odbywają się szkolenia:
– język angielski – poziom A2 – 120 godzin – 2 grupy
– język niemiecki – poziom A2 – 180 godzin
Równolegle w oddziale zamiejscowym prowadzone są szkolenia komputerowe na poziomie zaawansowanym.

Nadal prowadzimy rekrutację do szkoleń językowych i komputerowych. Jesteśmy w posiadaniu kilku wolnych miejsc w grupie języka angielskiego oraz w grupach komputerowych. Zapraszamy.