Zakończenie Szkolenia „ECDL Standard”

Egzaminami ECDL PTI Standard zakończyło się szkolenie ECDL obejmujące siedem grup tematycznych wg Nowego Standardu ECDL:
Podstawy pracy z komputerem
Podstawy pracy w sieci
Przetwarzanie tekstów
Arkusze kalkulacyjne
Użytkowanie baz danych
Grafika menadżerska i prezentacyjna
IT Security

Szkolenie ukończyło 14 osób.