Informacja o wymaganym zaświadczeniu z ZUS do projektów w ramach działania 9.1.

Szanowni Państwo

W związku z koniecznością uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych o zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zamieszczamy wzór wniosku US-7 wraz z instrukcją jego wypełnienia.

Wniosek US-7 do wypełnienia

Wzór wypełnienia wniosku US-7

Niniejsza informacja dotyczy projektów „Krok do sukcesu” oraz „Droga do aktywizacji”