Mamy jeszcze wolne miejsca w dwóch ostatnich grupach komputerowych w ramach projektu „Wiem Jak”

Zapraszamy na bezpłatne kursy komputerowe w ramach kompetencji informatycznych DIGCOMP i projektu szkoleniowego „Wiem Jak”. Posiadamy jeszcze wolne miejsca w ostatnich dwóch grupach szkoleniowych, których zajęcia planujemy rozpocząć 25 września 2017 r.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest ukończenie 25 roku życia (szczególnie zapraszamy osoby z grupy wiekowej 50+ oraz osoby z niepełnosprawnościami) oraz wykształcenie co najwyższej średnie (ponadgimnazjalne). Status kandydata na rynku pracy nie ma znaczenia – może to być  osoba pracująca, samozatrudniona, bezrobotna, rolnik, emeryt bądź rencista.

Prosimy o kontakt z nami poprzez numer 668 210 598, za pośrednictwem e-mail: biuro@benefitprojekt.pl lub osobiście w Biurze Projektu przy ul. Piłsudskiego 27A, pokój 102 (budynek Banku BGŻ BNP Paribas).

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

DIGCOMP jest ramą odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie, zawierającą  opis 21 kompetencji ramowych (odniesienia), zgrupowanych w 5 obszarów kompetencji. Opis kompetencji cyfrowych ramy DIGCOMP cechuje się  wysokim poziomem ogólności, który ułatwiać ma zrozumienie, czym są i do czego służą kompetencje cyfrowe w dzisiejszym świecie. 5 obszarów kompetencji to:

Informacja: identyfikacja, lokalizacja, pobieranie, przechowywanie, organizacja i analiza informacji cyfrowych, zdolność oceny ich wartości, znaczenia i celu.

Komunikacja: komunikacja w środowiskach cyfrowych, udostępnianie zasobów za pomocą narzędzi internetowych, łączenie i kontakt z innymi, współpraca za pośrednictwem narzędzi cyfrowych, interakcja i uczestnictwo w działaniach społecznościowych i sieciach, świadomość międzykulturowa.

Tworzenie treści: Tworzenie i edytowanie nowych treści (od przetwarzania tekstu do obrazów i wideo); integracja i ponowne przetwarzanie dotychczasowej wiedzy i treści; tworzenie nowych pojęć, treści cyfrowych i programowanie; rozumienie, poszanowane i stosowanie prawa własności intelektualnej i licencji.

Bezpieczeństwo: ochrona osobista, ochrona danych, ochrona tożsamości cyfrowej, środki bezpieczeństwa, bezpieczne i zrównoważone użytkowanie.

Rozwiązywanie problemów: identyfikacja potrzeb i zasobów cyfrowych, podejmowanie świadomych decyzji, co do wyboru odpowiednich narzędzi cyfrowych w zależności od celów i potrzeb, rozwiązywanie problemów koncepcyjnych za pomocą środków cyfrowych, twórcze wykorzystanie technologii, rozwiązywanie problemów technicznych, aktualizacja kompetencji własnych i kompetencji innych.