Ostateczna lista rankingowa oceny biznesplanów – projekt PRZEDSIĘBIORCZA LUBELSZCZYZNA – runda II

Szanowni Państwo,

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic  (Lider)  oraz  Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Benefit Projekt Andrzej Bożek (Partnerzy projektu) przedstawiają ostateczną listę rankingową  oceny biznesplanów do projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna”.