Ostateczna lista rankingowa – projekt PRZEDSIĘBIORCZA LUBELSZCZYZNA

Szanowni Państwo,

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic  (Lider)  oraz  Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i BENEFIT PROJEKT Andrzej Bożek (Partnerzy projektu) przedstawiają ostateczną listę rankingową do projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna”.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych do udziału we wsparciu szkoleniowo – doradczym, do dalszego udziału zakwalifikowane zostały osoby z listy rezerwowej z uwzględnieniem proporcji kobiet i mężczyzn oraz limitu osób pracujących zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie.