Zaczynam od Nowa


 

—————– PROJEKT ZAKOŃCZONY —————–

BENEFIT PROJEKT Andrzej Bożek
wraz z Europejskim Centrum Doradczo – Szkoleniowym
zaprasza do udziału w projekcie „ZACZYNAM OD NOWA”.

Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans na kontynuowanie zatrudnienia u min. 70 % uczestników tj. 35 os. (18 K, 17 M), którzy zostali zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujących na obszarze woj. lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w tym w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50+ do 31.12.2019 r. poprzez umożliwienie zdobycia nowych, pożądanych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Wartość projektu: 902 863,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  767 433,76 zł

 

Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia następujące warunki:

 • została zwolniona z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • zamieszkuje na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
 • min. 25 % uczestników będą stanowiły kobiety, min. 40 % będą stanowiły osoby z niskimi kwalifikacjami i/lub osoby powyżej 50 r. ż.

Każdy z uczestników weźmie udział w następujących formach wsparcia:

 • wsparcie doradcze – diagnoza kompetencji zawodowych (4 godziny),
 • wsparcie szkoleniowe – do wyboru szkolenie:
 1. Pracownik obsługi biurowej (120 godzin) – tematyka: organizacja biura, obsługa korespondencji, prowadzenie rozmów, archiwizacja dokumentów, obsługa urządzeń, komputer w pracy biurowej, organizacja konferencji, spotkań biznesowych. Szkolenie zakończone jest egzaminem zewnętrznym ECCC – zarządzanie obiegiem dokumentów.
 2. Operator koparko – ładowarki III klasy – 134 godz. – tematyka: BHP, eksploatacja maszyn, technologia robót, dokumentacja techniczna, budowa maszyn, ćwiczenia praktyczne; Szkolenie zakończone egzaminem państwowym (Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego).
 3. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych specjalizowanych kat I WJO – (120 godzin) – tematyka: organizacja prac w magazynach, prowadzenie dokumentacji, BHP, budowa wózków, czynności operatora przy obsłudze wózka, wymiana butli, ćwiczenia praktyczne. Szkolenie zakończone egzaminem państwowym (Urząd Dozoru Technicznego).
 • pośrednictwo pracy (4 godziny)
 • 6 miesięczny staż zawodowy.

W ramach projektu oferujemy:

 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • ciekawe szkolenia zakończone egzaminem zewnętrznym,
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów/doradców zawodowych,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • materiały szkoleniowe,
 • catering.

Projekt realizowany jest od 01.08.2018 r. do 31.12.2019 r.

Szczegółowe informacje:
BENEFIT PROJEKT,
tel. 668-210-598, biuro@benefitprojekt.pl

Dokumenty do pobrania:

Regulamin_projektu

Formularz_zgłoszeniowy

Oświadczenie Uczestnika Projektu

Ankieta Rekrutacyjna

Oświadczenie dotyczące danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zaświadczenie od pracodawcy

Regulamin wypłaty stypendiów i zwrotów kosztów dojazdu

Firma Szkoleniowa BENEFIT PROJEKT Zamość