Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu „ZACZYNAM OD NOWA”

Informujemy o prowadzonej rekrutacji na 3 kategorie szkoleń realizowanych w ramach projektu „ZACZYNAM OD NOWA”:

 • Pracownik obsługi biurowej (120 godzin) – tematyka: organizacja biura, obsługa korespondencji, prowadzenie rozmów, archiwizacja dokumentów, obsługa urządzeń, komputer w pracy biurowej, organizacja konferencji, spotkań biznesowych. Szkolenie zakończone jest egzaminem zewnętrznym ECCC – zarządzanie obiegiem dokumentów.
 • Operator koparko – ładowarki III klasy – 134 godz. – tematyka: BHP, eksploatacja maszyn, technologia robót, dokumentacja techniczna, budowa maszyn, ćwiczenia praktyczne; Szkolenie zakończone egzaminem państwowym (Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego).
 • Magazynier z obsługą wózków jezdniowych specjalizowanych kat I WJO – (120 godzin) – tematyka: organizacja prac w magazynach, prowadzenie dokumentacji, BHP, budowa wózków, czynności operatora przy obsłudze wózka, wymiana butli, ćwiczenia praktyczne. Szkolenie zakończone egzaminem państwowym (Urząd Dozoru Technicznego).
  • Dodatkowo w projekcie oferujemy:
   • wsparcie doradcze – diagnoza kompetencji zawodowych (4 godziny),
   • pośrednictwo pracy (4 godziny)
   • 6 miesięczny staż zawodowy.
   • stypendium szkoleniowe,
   • stypendium stażowe,
   • zwrot kosztów dojazdu,
   • ciekawe szkolenia zakończone egzaminem zewnętrznym,
   • zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów/doradców zawodowych,
   • materiały szkoleniowe.