Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych specjalizowanych kat. I WJO”

Zapraszamy osoby bezrobotne, które utraciły zatrudnienie w okresie ostatnich sześciu miesięcy do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym w ramach projektu FALA MOŻLIWOŚCI.

Oferujemy:
– IPD- 4 godz./osobę
– Bezpłatne szkolenie „Magazynier z obsługą wózków
jezdniowych specjalizowanych kat. I W
– Pośrednictwo pracy 4 godz./osobę
– 6-cio miesięczne płatne staże

Gwarantujemy:
– zwrot koszów dojazdu
– ubezpieczenie NNW podczas zajęć
– dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje
– stypendium szkoleniowo-stażowe
– badania lekarskie
– doświadczoną kadrę trenerów
– catering

W ramach projektu oferujemy również szkolenia
 Pracownik obsługi biurowej
 Eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych z uwzględnieniem kolektorów słonecznych i pomp ciepła
 Monter wentylacji i klimatyzacji

ZAPRASZAMY